Opningstider i NHS i sommar: Måndag kl 09 – 12 og kl 18 – 20, torsdag kl 10 – 12 og kl 18 – 19

Sjå kontakt oss sida for meir informasjon.