Opningstider: NHS: Måndag tom fredag Kl 0900 - 1200 Måndag tom torsdag Kl 1700 - 1900 Fredag Kl 1500 – 1800

Øystese & NHS medlemmer: NØKKELKORT alle dagar: Kl 0600 - 2300