Opningstider i NHS alle dager :  9 - 12 og 17 - 19 (Untatt: Onsdag opent 17 -19 og Fredag opent 09 – 12)

Sjå kontakt oss sida for meir informasjon.