Opningstider i NHS tom veke 36: Mand 18-19, Tirsd 9-12, Torsd 11-12 og 18-19, Fred 9-12

Sjå kontakt oss sida for meir informasjon.