Bemanna senter/treningsrettleiing i Norheimsund:
Månd tom fredag: Kl 0900-1200. Månd tom torsdag: Kl 1700-1900