Avd NHS: FORMIDDAG: Måndag til og med fredag Kl 09 - 12 

Avd NHS: ETTERMIDDAG: Måndag til og med torsdag kl 17 - 20 Fredag 15-18               

Avd Øystese Medlemmer: NØKKELKORT alle dagar: Kl 0600 - 2300