Opningstider: Avd Norheimsund: Måndag tom fredag Kl 0900 - 1200 Måndag tom torsdag Kl 1700 - 1900 Fredag Kl 1500 – 1700.

Medlemmer/nøkkelkort alle dagar: Kl 0600 - 2300. 

Avd Øystese: Medlemmer/nøkkelkort måndag tom fredag Kl 0800 - 2200 Laurdag  Kl 0800 - 2000 Søndag (førebels stengt)