Kjære Hardanger Trening medlem,

Hjarteleg takk til alle de som har hatt moglegheit til det å ikkje seie opp eller fryse medlemskapet. Me er veldig takksame for alle heiarop og støtta denne tida. Det betyr mykje, gjer inntrykk og gler oss veldig at så mange av dykk ynskjer å vera med å bidra til at me kjem oss ut av denne krisa.

Me gjer alt me kan for å sørga for vidare drift sånn at du har eit godt tilbod frametter. Me vil så gjerne fortsette med å dele treningsglede og treningskompetanse, dele inspirasjon og ha det største og beste utvalet i treningstilbod og treningsutstyr til deg.

Mange treningsglade gode helsingar frå alle oss på Hardanger Trening!

HEIA OSS!                                                                                         

Mvh senterleiar Eve N. Aksnes

Me vil gjerne gi deg ulike valg mht medlemskapet ditt:

 1. Fortsett! Inkludert utandørs gruppetrening, direktesende gruppetimar, gåvekort på 1 mnd medlemskap til ein ven og ei unik T-skjorte med hjartehelsing på.
 • Frys! Betalingsfri periode fram til senteret opnar. Send e-post, gjerne så snart du kan og innan 1 juni til: post@hardangertrening.no

Me håpar desse vala imøtekjem ALLE våre medlemmer.

Vanlege spørsmål og svar:

 • Eg har lyst til å støtta Hardanger Trening. Kva kan eg bidra med? Det aller best du kan gjera for Hardanger Trening (eller dersom du er medlem hos ein konkurrent) er å ikkje seie opp medlemskapet ditt. Me lovar å gjere alt me kan for å ivareta deg og dine interesser, samtidig som me gler det me kan for å sikra vidare drift.
 • Kva skjer med dei tilsette? Hardanger Trening har som mål at alle arbeidsplassar skal bevarast og fortsette når denne perioden er over. Permitteringar er gjort for å sikra dette, samtidig som me skal kunna møta våre egne løypande betalingsforpliktingar.
 • Viss betalinga går som normalt og tilsette vert permittert, vil ikkje treningssentera tene penger på å stengja? Treningssenteret opplevde med ein gong ei betydeleg omsetningssvikt grunna mellom anna mange oppseiingar og stans i inntekt frå tilleggstenester. Det er derfor nødvendig for vidare drift og eksistens at me freistar å redusera utmeldingar. Alle Hardanger Trening medlemmer vil verta kompenserte for tida våre senter har vore stengde.
 • Eg har allereie sagt opp, men vil benytta meg av alternativ 1 eller 2. Kan eg det? Ja, send e-post til post@hardangertrening.no og be om å avbryta oppseiinga. Då kan du fritt velje mellom alternativ 1 eller 2.
 • Tilbyr Hardanger Trening noko form for treningstilbod i perioden de held stengt? JA! Me tilbyr eit utval av gruppetreningstimar utandørs, sjå her for meir informasjon; https://hardangertrening.no/kom-tren-med-oss/ , gruppetreningstimar over nett som du kan fylgje online (heimatrening) og ein TRIMPOENG konkurranse. Me vil tilpassa timetilbodet så godt me kan. Sjå gjerne timeplan på nettsidene våre for meir informasjon: https://hardangertrening.no/timeplan/#top
Frå og med torsdag 7 mai kan me trene saman ute.

No tilbyr me gruppetrening utandørs for alle våre medlemmer.

Følg gjerne med på timeplanen, den vil kunna verta endra ut frå været og bemanningssituasjonen….

Trening i gruppe ute eller direktesendinger er inkludert i medlemskapet til alle Hardanger Trening medlemmer. Dersom du har frose medlemskapet ditt, kan du sende e-post til post@hardangertrening.no for å opna medlemskapet ditt, slik at du kan delta på gruppetrening ute eller direktesendinger.

Viktig informasjon:

 • Tilbudet er inkludert for alle våre medlemmer (som ikkje har frose medlemskapet sitt)
 • Oppmøte utanfor Hardanger Trening Norheimsund
 • Ta med egen treningsmatte, handkle eller sitjeunderlag.
 • Ta med egne hanskar
 • Parker gjerne andre stader enn rett utanfor inngangen til senteret (for å kunne halde avstand)
 • Du kan ikkje delta dersom du har hatt symptom på sjukdom, eller har vore i kontakt med ein smitta person, eller om du er i karantene.

Me vil gjere vårt beste for å fortløpande tilpasse timetilbodet.

I dag fekk med beskjeden frå helsemyndighetene om at me ikkje får åpne for trening inne før mandag 15 juni. Me er alle skuffa over dette, me gjer jo alt me kan for å imøtekomme og unngå smittespreiing. Eit lyspunkt er det ihvertfall at me no får ha gruppetimar ilag ute. Me håpar mange vil vera med oss på trening ute dei neste vekene.

Timeplan for direktesendingar og gruppetrening ute ligg på nettsidene våre.

Trykk på linken for timeplan: https://hardangertrening.no/timeplan/

Me gler oss veldig til å sjå deko og trene saman att!

Kjære Hardanger Trening Medlemmer,

Først av alt; Me saknar deko ALLE veldig!

Alle landets treningssenter er fortsatt pålagde å halda stengt. Dette er eit av mange tiltak myndigheitene har bestemt for å hindra smitte og spreiing av Covid-19.

Kva skjer? 15 april sendte forbundet vårt, VIRKE TRENING, utkast til bransjestandard for treningssentra til helsemyndigheten. Me ventar no i spaning på avklaring og svar frå helseministeren. Me forbereder oss, har fokus på smittervern, så me alle skal vera klare til å settje igang så snart me får lov til å opne att. Det er viktig med gode smitteforebyggjande rutinar for både senteret, tilsette og medlemmer. Me sender sms og oppdaterer evt ny informasjon fortløpande her på sida.

TUSEN TAKK igjen for all støtta me har fått og får frå deko kjære medlemmer. Me er og stolte og takksame for våre flotte tilsette som er med på dugnad og tar nye utfordringar på strak arm. Tusen takk for personlige helsingar og tusen takk for at så mange ynskjer å vera med å bidra til at me kan koma oss gjennom denne situasjonen. DE er berre BEST! Alle som støttar oss vil også få tilbod om å få tilbake treningsperioden me har måtta halde stengt. Me vil gjerne fortsatt gi deg fleire alternativ mht til medlemskapet ditt:

1. Du lar fortsatt medlemskapet gå som vanlig… Som takk til alle våre medlemmer som har anledning til å støtta oss, vil me svært gjerne få gi noko tilbake… T-SKJORTE med hjarte helsing eller GÅVEKORT på 1 månad gratis trening til ein venn.

ALLE som støttar oss vil også få tilbod om å få tilbake treningsperioden me har måtta halde stengt

Eller du kan

2. Frysa medlemskapet ditt……    (send ynskje om frys på epost til post@hardangertrening.no) Medlemskapet ditt vert frose og du vert ikkje belasta for medlemsavgifta tilsvarande perioden me held stengt

Vel du frysing send epost innan fredag 1 mai kl 16.00.                                                 Dersom du ikkje gjer noko, så vil medlemskapet gå som normalt.

Me gler oss til å opna dørane igjen! I mellomtida, følg gjerne med på FB hovedsida vår, og bli gjerne med LIVE sendingar via FB gruppa; «Hardanger Trening Direkte heim i stova» Følg også med på nettsidene våre og di eiga medlemsside for treningsglede, treningsvideoar og informasjon.

 Ta vare på deg og dei rundt deg, aktivitet og gode treningsøkter er den beste medisinen for helsa. Betre form, betre helse, betre kvardag!

Mange treningsglade helsingar frå alle oss på Hardanger Trening

HEIA OSS! mvh Eve Nelson Aksnes, senterleiar

Dette er ein motivasjonskampanje for MEDLEMMER og TILSETTE på Hardanger Trening. For å delta: 1. Last ned appen Trimpoeng (ibooking). 2. Registrer deg i appen. 3. Legg inn konkurransekoden du får frå oss/Hardanger Trening på sms. Målet for kampanjen er å motivere DEG til å halde på gode treningsrutinar. Betre for, betre helse, betre kvardag! Motivasjonskampanjen varar frå 20 mars tom 31 mai, alle som samlar 100 poeng er med i trekninga av eit lokalt gåvekort på MXSport Øystese Verdi kr 2000.-

Kva er trygg oppstart?

Velkomst samtale, spesielt for deg som er heilt ny på Hardanger Trening

Les mer

Ønsker du et lettere og friskere liv?                 

Med TD-metodens brede vei kan du med helt alminnelig mat gå ned i vekt, bedre mange helseplager og få større matglede i livet! Du slipper å veie maten eller telle kalorier. Metoden er enkel å følge i en travel hverdag med familie, venner og aktiviteter.

Hjertet og hjernen bak metoden er Helseinspirator Trine Dahlmo. Den er et resultat av hennes omfattende erfaring fra sin klinikkpraksis hvor hun har fulgt virkelige mennesker i virkelige liv. Med boken Lettere, utgitt av Cappelen Damm, gjorde hun «den brede vei» kjent for alle i landet. Nå gjør hun den tilgjengelig der folk er ved å utdanne et stort nasjonalt fagteam av kursholdere og ernæringsterapeuter.

Bli med på kurs med Eve! Før første kull kursholdere utdannes i juni 2020, kvalitetssikres kursmateriellet ved at det holdes kurs tre steder i landet: i Mo i Rana, Brumunddal og Hardanger. Mot at vi får din tilbakemelding på hvordan du opplever kurset, får du 20 % rabatt på kursavgiften.

Eve er fulltidsansatt på Hardanger Trening, hennes fokusområder er folkehelse gjennom treningsglede og ikke minst er hun opptatt av god mat som gir god helse. Hagearbeid, YOGA, helse og utvikling er fokusområder i hennes liv. Eve fullførte ergoterapiutdannelsen sin i 2007, har siden arbeidet både på sykehus og i kommune. De siste 13 årene har hun hatt sitt virke på Hardanger Trening, der hun har jobbet mye med å inspirere andre til trening og gitt tilbud også til de som vil ha en livsstilsendring.

Kurset gir deg

 • 3 personlige motivasjonsmøter med din TD-inspirator
 • 9 kurstreff i liten gruppe, totalt 11 t.
 • 7 x veie, om du ønsker det (utenom treffene og alene sammen med din TD-inspirator).
 • Du kan også velge kurs-medlemskap på Hardanger Trening. Du får egen en oppstarts time med Eve som instruktør og selvsagt personlig anbefaling til andre timer som vil kunne passe deg. Hardanger Trening har 30 ulike timer på timeplanen, noen av de er også med fysioterapeut.

Kurstreffene Treffene er pedagogisk lagt opp som en prosess hvor TD-metoden læres inn på en praktisk og håndterbar måte. Undervisningsformen er videoundervisning fra metodens grunnlegger, undervisning fra din TD-inspirator samt refleksjoner og øvelser omkring tema. Du får også inspirasjonsmateriell mellom treffene.

Veien videre For deg som ønsker det, kan du fortsette din livsstilsreise sammen med oss. Kurset Et lettere liv er bygd opp som en modulbasert kursserie med tre etterfølgende moduler á 16 uker samt personlig oppfølging hos din TD-inspirator. På hvert kurs får du påfyll av ny kunnskap, både om kosthold, helse og din motivasjon. Vi ønsker at du skal ha glede av din kunnskap et helt liv – et lettere liv!

Tidsplanen

Møte Veie Treffplan individuelt og i gruppe
1. 1.    På ind. time 1.Individuell: dato/klokke
2. 2.Mand 3/2 kl 17.00 – 19.00
3. 2.    19.00 – 19.30 3.Mand 10/2 kl 17.00 – 19.00
4. 4.Mand 17/2 kl 18.00 – 19.00
5. 3.    På ind.time            5.Individuell: Dato/klokke:
6. 6.Mand 2/3 kl 18.00 – 19.00
7.       4.   19.00 – 19.30            7.Mand 9/3 kl 18.00 – 19.00
8.            8.Mand 23/3 kl 18.00 – 19.00
9.       5.   19.00 – 19.30 9.Mand 30/3 kl 18.00 – 19.00
10.       6.   19.00 – 19.30           10.Mand 20/4 kl 18.00 – 19.00
11.       7.   19.00 – 19.30           11.Mand 11/5 kl 18.00 – 19.00
12.       8. På ind.time           12. Individuell: Dato/klokke:

 

Prøvetid og trivselsgaranti Hardanger Trening AS har trivselsgaranti på treningstilbud og medlemskap. Om du har prøvd tilbudene våre og likevel ikke ønsker å trene med oss, avslutter vi selvsagt kurs-medlemskapet uten kostnad for deg? Du behøver ikke være medlem for å delta på kurs, men vi anbefaler det.

Kursmateriell I kurset inngår boken Lettere og en kursperm. I tillegg vil bloggen Helseinspirator og inspirasjonsmateriell mellom kurstreffene gi deg viktig påfyll til din hverdag og motivasjon.

Kurssted Kurstreffene: Hardanger Trening AS, møterommet, Gamle Dalavegen 9, Norheimsund.

Kurspris Ordinær pris er kr 4.750,-. Din pris på testkurset er kr 3.800,- (20 % rabatt)
Dersom du i tillegg ønsker medlemskap på Hardanger Trening, er prisen i kursperiode kr 499.- pr mnd, inkluderer prøve-time i egen gruppe. Instruktør: Eve

Påmelding  www.tdmetoden.no  Velg fane Nettbutikk og trykk på kurs: Et lettere liv.
Send evt. mail til Eve på eve@hardangertrening.no, så sender hun deg påmeldingslink. Du kan også ringe Eve på tlf 957 313 44 om du har spørsmål.

Du er hjertelig velkommen!      

 

 

Som medlem på Hardanger Trening har du tilgang til DI SIDE.

Her er link til Di Side som medlem på Hardanger Trening. Be om passord første gong du loggar deg inn. Trykk på linken for å logge deg inn:  https://hardangertrening.ibooking.no/minside

Der kan du:

 • Opprette avtalegiro
 • Er du nytt medlem, kan du aktivere medlemskortet ditt her (Du henter kort på ESSOEN i NHS eller MXSport i Øystese) (knappen endringar)
 • Du kan sjå om dine betalingar er registrerte
 • Du har oversikt over når og kor mange gonger du har trent
 • Du kan godkjenne kommunikasjon med oss via sms og epost, på denne måten er du oppdatert på kva som skjer og du får sms om du har vunne noko i ein kampanje eller likande. (knappen endringar)
 • Endre adresse

Er du nytt medlem og vil aktivere medlemskortet ditt, loggar du deg inn og trykker på ENDRING oppe til høgre på DI SIDE, deretter skriv du inn nummerserien du finn bak på kortet eller på armbåndet.

 • Dersom du har mista kortet ditt, henter du nytt og sender nummerserien bakpå kortet til:  post@hardangertrening.no   (betaling for kortet kr 100 vert lagt til på neste trekk)
 • BRUK ALLTID MEDLEMSKORTET DITT TIL Å REGISTRERE DEG VED ANKOMST

Kjære medlem,

Me vil gjerne fortsette å kommunisere med deg via sms og e-post mht oppdateringar av timeplan, arrangement o.l. Om du ikkje ynskjer oppdateringar frå oss, så kan du sjølvsagt når som helst reservere deg for dette.

Me håpar du vil logge deg inn på  Di Side (di personlige medlemsside) for å sjekke/endre status for kommunikasjon via sms og e-post. Du får også oversikt over dine innbetalingar og kor ofte du har vore på trening. Me kjører gjerne kampanjer der det kan være kjekt å halde seg oppdatert på antall treningar:-) Her kan du og forandre adressa di m.m.

Her er link til Di Side som medlem på Hardanger Trening. Be om passord første gong du loggar deg inn. Trykk på linken for å logge deg inn:  https://hardangertrening.ibooking.no/minside/

Ta gjerne kontakt med oss på e-post dersom du har spørsmål ifht dette:-)

 

 

 

https://hardangertrening.ibooking.no/?page=atg_confirm

Hardanger Trening har avtale med fleire samarbeidspartnarar, som gjev deg som medlem på treningssenteret gode medlemsfordeler.

For alle avtalar må du: Syna treningskortet ditt når du handlar!

Er du medlem på treningssenteret får du rabatt hjå følgjande samarbeidspartar:

Les mer