Kjære Hardanger Trening Medlem,

Alle landets treningssenter er pålagde å halda stengt fram til 14 april. Dette er eit av mange tiltak myndigheitene har bestemt for å hindra smitte og spreiing av Covid-19.

Me på Hardanger Trening er svært takksame for all støtta me har fått dei siste vekene. Det varmar med personlige helsingar og at så mange har anledning og ynskje til å vera med å bidra  til at me kan koma oss gjennom denne situasjonen. Me vil gjerne gi deg fleire alternativ mht til medlemskapet ditt:

1. Du lar medlemskapet gå som vanlig… Som takk til alle våre medlemmer som har anledning til å støtta oss, vil me svært gjerne få gi noko tilbake… T-SKJORTEmed hjarte helsing eller GÅVEKORT på 1 månad gratis trening til ein venn

Eller du kan

2. Frysa medlemskapet ditt……    (send ynskje om frys på epost til post@hardangertrening.no) Medlemskapet ditt vert frose og du vert ikkje belasta for medlemsavgifta tilsvarande perioden me held stengt

Vel du frysing send epost innan onsdag 1 april kl 16.00.                                                 Dersom du ikkje gjer noko, så vil medlemskapet gå som normalt.

Me gler oss til å opna dørane igjen! I mellomtida, følg gjerne med på FB, nettsidene våre og di eiga medlemsside for treningsglede og informasjon.

 Ta vare på deg og dei rundt deg, aktivitet og gode treningsøkter er den beste medisinen for helsa. Betre form, betre helse, betre kvardag!

Mange treningsglade helsingar frå alle oss på Hardanger Trening

Hardanger Trening har midlertidig stengt til og med 13.04.

Me held stengt etter pålegg frå helsemyndigheitene. Tirsdag 24 mars vart pålegg om stenging forlenga til og med 13 april. Me støttar regjeringa si avgjersle og me vil vera med å gjere det me kan for å motvirka spreiing av covid-19.

Kva betyr dette for deg som er medlem på Hardanger Trening ?

 • Begge senter er midlertidig stengt til og med mandag 13. april.
 • Ditt medlemskap vert automatisk satt på «vent» i denne perioden. Det betyr at du som medlem ikkje treng å gjera noko noko aktivt mht å stoppa/sletta krav som er sendt til forfall.
 • Krav med forfall i mars og april vil verta gjennomført som normalt, men du som medlem vil få 1 mnd trening til gode ( 2 veker stengt i mars + 2 veker stengt i april).
 • Treningsperioden, 1 mnd vil no verta lagt til gode på slutten av din medlems-periode. (Alternativt dersom det let seg gjere, vil me i etterkant freista å gje reduksjon i prisen fordelt over fleire trekk. Kort sagt, me vil gjere det me kan for å kompensere for dagane me må halde stengt. )
 • Dersom du ynskjer eller treng å fryse medlemskapet ditt ein månad, send epost innan 1 april til medlems-service; post@hardangertrening.no

Vanlige spørsmål

Når kan eg trena igjen?
Svar: Me held stengt til og med 13 april. Me vil halda deg oppdatert undervegs her på denne sida.

Kva skjer no når myndighetene har pålagt Hardanger Trening  å holde stengt etter denne 26.03
Me står fortsatt i ein krevjande situasjon kor me freistar ivareta arbeidsplassen til våre tilsette (90% per i dag er permitterte), sørga for å kunna gje deg som medlem eit komplett treningstilbod og sørga for at du som medlem får kompensasjon for den tida vedtak om stenging føreligg.

Eg har lyst til å støtta Hardanger Trening/treningssenterbransjen. Kva kan eg bidra med?
Det aller beste du kan gjera for Hardanger Trening (eller dersom du er medlem hos ein konkurrent) er å ikkje seie opp medlemskapet ditt. Me lovar at me vil gjere alt me kan for å ivareta deg og dine interesser, samtidig som me gjer det me kan for å sikra videre drift.

Kva skjer med dei tilsette?
Hardanger Trening sitt mål er at alle arbeidsplassar skal bevarast og fortsetja når denne perioden er over. Permitteringane er gjort for å sikra dette, samtidig som me skal kunna møta våre eigne løpande betalingsforpliktelsar.  

Vil Hardanger Trening gje noko form for treningstilbud i perioden de held stengt? JA , me tilbyr eit utval av gruppetreningstimar som du kan trene til heime. Videoane finn du på dine medlemssider; https://hardangertrening.ibooking.no/minside/ Utvalet aukar etter kvart og i takt med medlemmene sine ynskje.

I tillegg til egne treningsvideoar, tilbyr me Trimpoengkonkurranse; Berre gjer da!  der du kan vera med i trekninga om å vinne eit gåvekort kjøpt lokalt på MXport Øystese.

NYTT! frå og med mandag 30 mars vil me tilby live streaming av gruppetime. Følg med på FB for informasjon om tidspunkt og innhald.
 

Kjære Hardanger Trening medlemmer, me set stor pris på engasjementet og støtteerklæringane. Det varmar og gjer oss ekstra tru på at me saman skal klare oss over denne kneiken. Me gler oss til å opne dørene og trene ilag att. Tusen takk for at de støttar oss.    

Informasjonen på denne sida er sist oppdatert 26.03.2020 kl 12:45

Kva er trygg oppstart?

Velkomst samtale, spesielt for deg som er heilt ny på Hardanger Trening

Les mer

Ønsker du et lettere og friskere liv?                 

Med TD-metodens brede vei kan du med helt alminnelig mat gå ned i vekt, bedre mange helseplager og få større matglede i livet! Du slipper å veie maten eller telle kalorier. Metoden er enkel å følge i en travel hverdag med familie, venner og aktiviteter.

Hjertet og hjernen bak metoden er Helseinspirator Trine Dahlmo. Den er et resultat av hennes omfattende erfaring fra sin klinikkpraksis hvor hun har fulgt virkelige mennesker i virkelige liv. Med boken Lettere, utgitt av Cappelen Damm, gjorde hun «den brede vei» kjent for alle i landet. Nå gjør hun den tilgjengelig der folk er ved å utdanne et stort nasjonalt fagteam av kursholdere og ernæringsterapeuter.

Bli med på kurs med Eve! Før første kull kursholdere utdannes i juni 2020, kvalitetssikres kursmateriellet ved at det holdes kurs tre steder i landet: i Mo i Rana, Brumunddal og Hardanger. Mot at vi får din tilbakemelding på hvordan du opplever kurset, får du 20 % rabatt på kursavgiften.

Eve er fulltidsansatt på Hardanger Trening, hennes fokusområder er folkehelse gjennom treningsglede og ikke minst er hun opptatt av god mat som gir god helse. Hagearbeid, YOGA, helse og utvikling er fokusområder i hennes liv. Eve fullførte ergoterapiutdannelsen sin i 2007, har siden arbeidet både på sykehus og i kommune. De siste 13 årene har hun hatt sitt virke på Hardanger Trening, der hun har jobbet mye med å inspirere andre til trening og gitt tilbud også til de som vil ha en livsstilsendring.

Kurset gir deg

 • 3 personlige motivasjonsmøter med din TD-inspirator
 • 9 kurstreff i liten gruppe, totalt 11 t.
 • 7 x veie, om du ønsker det (utenom treffene og alene sammen med din TD-inspirator).
 • Du kan også velge kurs-medlemskap på Hardanger Trening. Du får egen en oppstarts time med Eve som instruktør og selvsagt personlig anbefaling til andre timer som vil kunne passe deg. Hardanger Trening har 30 ulike timer på timeplanen, noen av de er også med fysioterapeut.

Kurstreffene Treffene er pedagogisk lagt opp som en prosess hvor TD-metoden læres inn på en praktisk og håndterbar måte. Undervisningsformen er videoundervisning fra metodens grunnlegger, undervisning fra din TD-inspirator samt refleksjoner og øvelser omkring tema. Du får også inspirasjonsmateriell mellom treffene.

Veien videre For deg som ønsker det, kan du fortsette din livsstilsreise sammen med oss. Kurset Et lettere liv er bygd opp som en modulbasert kursserie med tre etterfølgende moduler á 16 uker samt personlig oppfølging hos din TD-inspirator. På hvert kurs får du påfyll av ny kunnskap, både om kosthold, helse og din motivasjon. Vi ønsker at du skal ha glede av din kunnskap et helt liv – et lettere liv!

Tidsplanen

Møte Veie Treffplan individuelt og i gruppe
1. 1.    På ind. time 1.Individuell: dato/klokke
2. 2.Mand 3/2 kl 17.00 – 19.00
3. 2.    19.00 – 19.30 3.Mand 10/2 kl 17.00 – 19.00
4. 4.Mand 17/2 kl 18.00 – 19.00
5. 3.    På ind.time            5.Individuell: Dato/klokke:
6. 6.Mand 2/3 kl 18.00 – 19.00
7.       4.   19.00 – 19.30            7.Mand 9/3 kl 18.00 – 19.00
8.            8.Mand 23/3 kl 18.00 – 19.00
9.       5.   19.00 – 19.30 9.Mand 30/3 kl 18.00 – 19.00
10.       6.   19.00 – 19.30           10.Mand 20/4 kl 18.00 – 19.00
11.       7.   19.00 – 19.30           11.Mand 11/5 kl 18.00 – 19.00
12.       8. På ind.time           12. Individuell: Dato/klokke:

 

Prøvetid og trivselsgaranti Hardanger Trening AS har trivselsgaranti på treningstilbud og medlemskap. Om du har prøvd tilbudene våre og likevel ikke ønsker å trene med oss, avslutter vi selvsagt kurs-medlemskapet uten kostnad for deg? Du behøver ikke være medlem for å delta på kurs, men vi anbefaler det.

Kursmateriell I kurset inngår boken Lettere og en kursperm. I tillegg vil bloggen Helseinspirator og inspirasjonsmateriell mellom kurstreffene gi deg viktig påfyll til din hverdag og motivasjon.

Kurssted Kurstreffene: Hardanger Trening AS, møterommet, Gamle Dalavegen 9, Norheimsund.

Kurspris Ordinær pris er kr 4.750,-. Din pris på testkurset er kr 3.800,- (20 % rabatt)
Dersom du i tillegg ønsker medlemskap på Hardanger Trening, er prisen i kursperiode kr 499.- pr mnd, inkluderer prøve-time i egen gruppe. Instruktør: Eve

Påmelding  www.tdmetoden.no  Velg fane Nettbutikk og trykk på kurs: Et lettere liv.
Send evt. mail til Eve på eve@hardangertrening.no, så sender hun deg påmeldingslink. Du kan også ringe Eve på tlf 957 313 44 om du har spørsmål.

Du er hjertelig velkommen!      

 

 

Som medlem på Hardanger Trening har du tilgang til DI SIDE.

Her er link til Di Side som medlem på Hardanger Trening. Be om passord første gong du loggar deg inn. Trykk på linken for å logge deg inn:  https://hardangertrening.ibooking.no/minside

Der kan du:

 • Opprette avtalegiro
 • Er du nytt medlem, kan du aktivere medlemskortet ditt her (Du henter kort på ESSOEN i NHS eller MXSport i Øystese) (knappen endringar)
 • Du kan sjå om dine betalingar er registrerte
 • Du har oversikt over når og kor mange gonger du har trent
 • Du kan godkjenne kommunikasjon med oss via sms og epost, på denne måten er du oppdatert på kva som skjer og du får sms om du har vunne noko i ein kampanje eller likande. (knappen endringar)
 • Endre adresse

Er du nytt medlem og vil aktivere medlemskortet ditt, loggar du deg inn og trykker på ENDRING oppe til høgre på DI SIDE, deretter skriv du inn nummerserien du finn bak på kortet eller på armbåndet.

 • Dersom du har mista kortet ditt, henter du nytt og sender nummerserien bakpå kortet til:  post@hardangertrening.no   (betaling for kortet kr 100 vert lagt til på neste trekk)
 • BRUK ALLTID MEDLEMSKORTET DITT TIL Å REGISTRERE DEG VED ANKOMST

Kjære medlem,

Me vil gjerne fortsette å kommunisere med deg via sms og e-post mht oppdateringar av timeplan, arrangement o.l. Om du ikkje ynskjer oppdateringar frå oss, så kan du sjølvsagt når som helst reservere deg for dette.

Me håpar du vil logge deg inn på  Di Side (di personlige medlemsside) for å sjekke/endre status for kommunikasjon via sms og e-post. Du får også oversikt over dine innbetalingar og kor ofte du har vore på trening. Me kjører gjerne kampanjer der det kan være kjekt å halde seg oppdatert på antall treningar:-) Her kan du og forandre adressa di m.m.

Her er link til Di Side som medlem på Hardanger Trening. Be om passord første gong du loggar deg inn. Trykk på linken for å logge deg inn:  https://hardangertrening.ibooking.no/minside/

Ta gjerne kontakt med oss på e-post dersom du har spørsmål ifht dette:-)

 

 

 

Hardanger Trening har avtale med fleire samarbeidspartnarar, som gjev deg som medlem på treningssenteret gode medlemsfordeler.

For alle avtalar må du: Syna treningskortet ditt når du handlar!

Er du medlem på treningssenteret får du rabatt hjå følgjande samarbeidspartar:

Les mer

Reglar og retningliner for bruk av NØKKELKORT på avd i Øystese og Norheimsund

Nøkkelkort – gir deg som er medlem adgang til senteret også i ubemanna periodar. Er du medlem og har nøkkelkort, kan du trene mellom 06:00 og 23:00 ALLE dagar i året på avdelinga vår i Norheimsund, På avdelinga i Øystese er det samme opningstider som Hardanger Senteret.

Les mer

Hardanger Trening har inngått ein avtale om reint senter med Antidoping Norge fordi me ønskje eit reint, sunt og helsefremjande treningsmiljø på vårt treningssenter.

Me tolererer difor ikkje bruk av dopingmidlar blant våre medlemmer.

Les mer

Signer for avtalegiro her:

Les mer