Tren med fysioterapeut.

FYSIOTERAPEUTAR på HARDANGER TRENING

Fysioterapeut Carina Kjos eigen privat praksis i Hardanger Trening sine lokal.

Fysioterapeuten kan hjelpe deg med alt av muskel/skjelett vondtar som hemmer deg i kvardagen.

Du treng ikkje tilvising frå lege, du tar direkte kontakt med fysioterapeut om det du måtte lure på, eller for å bestilla time.

Carina Kjos er privat praktiserande fysioterapeut, behandling/konsultasjon opp til 60 min, koster mellom kr 400 og kr 600. Ein STOR fordel er at du får koma til time innan ei veke. Har du helseforsikring, så dekker gjerne den behandlinga.

Fysioterapeut Carina Kos tilbyr konsultasjon/behandling for alt av akutte eller kroniske muskel og skjelett sjukdommar samt nevrologiske sjukdommar/utfall som følge av t.d slag.

Ta kontakt via FB sida hennar, KJOS FYSIOTERAPI AS eller via telefon 93 40 28 16 for konsultasjon/timebestilling.

Kjos fysioterapi AS har inngang på baksida av Sparbygget, same inngang som Hardanger Trening AS.

VELKOMEN til KJOS FYSIOTERAPI AS på Hardanger Trening

Du treng ikkje vera medlem av Hardanger Trening for å komma til fysioterapeut. Du treng heller ikkje tilvising frå lege for å bestilla time.

Prisar

Undersøking/ behandling 45 minutter:    500 kr
Behandling 30 minutter:                             400 kr
Behandling 60 minutter:                             600 kr

Hos fysioterapeut kand du få tilbod om fylgjande:

Fysikalsk undersøking, behandling og treningsrettleiing. 

Fysioterapeuten skreddarsyr treningsprogram etter ditt behov.

Trening med fysioterapeut har skadeforebyggande fokus. Fysioterapeuten hjelper deg med kva du gjere for å redusere plager og forhindre at nye plager skal oppstå.

Fysioterapeuten ser på bruk av kroppen i kvardagen, ergonomi og tilpassa belastning. Forebygging gjennom rådgiving, aktivitet og trening.

Fysioterapeuten tilbyr

  • individuell trening saman med fysioterapeut i trening/apparatrom
  • gruppetrening med fysioterapeut i sal
  • behandling i terapi-rom på benk
  • veiledning
  • slynge og nåle behandling