Nå dine mål med PT eller fysioterapeut!

Dei fleste som investerer tid og pengar i ein personleg trening med PT eller fysioterapeut vil fyrst og fremst vera sikre på at dei trenar mest mogleg målretta og effektivt.
Saman med din personlege trenar sèt de opp dine målsettingar og ut i frå dette skreddersyr ein eit stimulerande og kreativt treningsopplegg.

Din personlege trenar vil motivera deg og syte for at du trenar riktig, trygt og effektivt. Du bestemme sjølv kor lenge du ønskje å nytte deg av din personlege trenar, men eit samarbeid over tid vil gje det beste resultatet.

PT er for deg som ynskjer det » vesle ekstra»!

Våre personlege trenarar har høg fagkompetanse, med bakgrunn  frå PT–utdanninga ved Norges Idrettshøgskule. Like viktig som treningsfagleg ekspertise er imidlertid evna til å sjå våre kundar sine behov, ynskje og føresetnadar. Difor byrjar den første PT–avtalen med ein grundig gjennomgang av dine forventningar og mål.

Må du vera medlem for å ha PT på HARDANGER TRENING?

Nei, du behøver ikkje vera medlem på Hardanger Trening for å kjøpe deg PT timar. Men det er absolutt ein fordel ettersom du får medlemsrabatt og du kan nytte treningslokala når du vil, også utanom PT timane. Pakkeprisane nedanfor er medlemsprisar inklusive rabattar.

Enkeltime

med PT

Á kr. 620,-

Pakkepris

6 timar med PT

Á kr. 569,-

Totalt kr. 3414,-

Pakkepris

12 timar med PT

Á kr. 529,-

Totalt kr. 6348,-

Pakkepris

30 timar med PT

Á kr. 499,-

Totalt kr. 14.970,-