Treningssentera i Kvam.

Hardanger Trening tilbyr trening på 2 plasser til sine medlemmer.

Vår visjon: Betre helse og kvardag for oss som bur i Kvam.

Vårt motto: Betre form, betre helse, betre kvardag

Vårt mål: Allsidig trening til flest mulig i Kvam

Våre treningstilbud: Indviduellt tilpassa trening og gruppetrening

Mirakelkur for kropp og sinn

Leitar du etter ein kur som kan forebygge dei fleste livsstilssjukdommar, gi deg eit lengre liv, ein flottare kropp, meir energi og overskudd, redusera stress, angst og depresjonar i kvardagen?

Den kuren finns allereie! Dei positive effektane er mange fleire enn dei me allerede har nevnt, kuren er lett å fylgja og passar for dei fleste.

Svaret er sjølvsagt trening og fysisk aktivitet.